2011. január 30.-án (vasárnap) délután 12:30 órakor tartandó rendes közgyűlés.

A közgyűlés helye: Berettyóújfalu Tardy u. 4. sz. Titász Oktatóterem.

Tervezett közgyűlésünk nagyon fontos napirendi pontja a klub tisztségviselőinek megválasztása az 5 éves mandátum lejárta miatt.
Tisztségviselőkre a javaslatokat jutassák el a közgyűlésig a Jelölő Bizottsághoz!:
A Bizottság tagjai: Zsiga Zsombor, Medgyesi Géza és Szabó Sándor.

Amennyiben, a fentiekben meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a Megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon és helyszínen egy órával később, a klub Alapszabályának 9.§ 3/b. pontja alapján 13:30-ra újra összehívjuk, és az ott megjelent létszámmal a közgyűlést megtartjuk, amely a fentiekben meghirdetett napirendi pontok tekintetében már a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Kapcsolódó dokumentumok:

- MEGHÍVÓ A Bihari Lövészklub tagjai részére.<<<Vissza az indexhez.

F
i
g
y
e
l
e
m
!