2014. január 26.-án (vasárnap) délelőtt 09:00 órakor tartandó rendes közgyűlés.

A közgyűlés helye: HU, 4100 Berettyóújfalu, Tardy-szík, lőtér. oktatótermében (előadóterem).


Napirendi pontok:
1. A vezetőség beszámolója a Klub 2013. évi munkájáról, eredményeiről és gazdálkodásáról. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló elfogadása.
2. A 2014. évi munkaterv, versenynaptár tervezet és költségvetés tervezet, valamint a 2014. évi tagdíj megvitatása, elfogadása.
3. A fegyvertulajdonosok, klubtagok kötelezettségei.
4. A megüresedett Ellenőrző Bizottsági tag és pontlövész szakágvezető pótlása, megválasztása.
5. Egyebek napirendi pont. /Tájékoztató a tevékenységünkkel kapcsolatos jogszabályokról, balesetvédelmi és biztonság technikai oktatás. Pályázati lehetőségek és egyéb működéssel kapcsolatos ötletek, felvetések megvitatása, stb./

Amennyiben, a fentiekben meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a Megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon és helyszínen, 2014. január 26-án 10:00 órára a klub Alapszabályának 9.§ 3/b. pontja alapján újra összehívjuk, és az ott megjelent létszámmal a közgyűlést megtartjuk, amely a fentiekben meghirdetett napirendi pontok tekintetében már a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

Kérjük, hogy aki versenyengedélyt szeretne váltani a 2014. évre az a mellékelt versenyengedély kérő lapot (kitöltve) és a feltüntetett hozzájárulási díjat hozza magával.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Kapcsolódó dokumentumok:

- MEGHÍVÓ A Bihari Lövészklub tagjai részére.
- Versenyengedély kérő lap (MDLSz) 2014. évre. (2013.11.13.19:23:54)


<<<Vissza az indexhez.

F
i
g
y
e
l
e
m
!