2015. február 01.-én (vasárnap) délelőtt 09:00 órakor tartandó rendes közgyűlés.

A közgyűlés helye: HU, 4100 Berettyóújfalu, Tardy-szík, lőtér. oktatótermében (előadóterem).


Napirendi pontok:
1. Az Elnökség beszámolója a Klub 2014. évi munkájáról, eredményeiről és gazdálkodásáról.
2. A 2014. évi mérlegbeszámoló és mellékleteinek megtárgyalása, elfogadása.
3. A 2015. évi munkaterv, versenynaptár tervezet és költségvetés tervezet, valamint a 2015. évi tagdíj megvitatása, elfogadása.
4. Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.
5. Egyebek /Tájékoztató a tevékenységünkkel kapcsolatos jogszabályokról, balesetvédelmi és biztonság technikai oktatás. Pályázati lehetőségek és egyéb működéssel kapcsolatos ötletek, felvetések megvitatása, stb./.

Amennyiben a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 1 órán belül, azaz 10 óráig nem válik határozatképessé, akkor a Megismételt Közgyűlésre 2015. február 1. napján 10-órakor kerül sor a fenti helyszínen, az Egyesület székhelyén.

Kérjük, hogy aki versenyengedélyt szeretne váltani a 2015. évre az a mellékelt versenyengedély kérő lapot (kitöltve) és a feltüntetett hozzájárulási díjat hozza magával.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Kapcsolódó dokumentumok:

- MEGHÍVÓ A Bihari Lövészklub tagjai részére.
- Versenyengedély kérő lap (MDLSz) 2015. évre. (2014.12.01.17:59:30)


<<<Vissza az indexhez.

F
i
g
y
e
l
e
m
!