Információ a 2021. évi évi közgyűlésről.


Frissítés:
2021.02.12.péntek.
Tisztelt Klubtagok!
Az Elnökség ezúton tájékoztatja a tagságot, hogy az ülés tartása nélküli döntéshozatal során megadott szavazási határidő, a felhívásban közölteknek megfelelően 2021. 02. 11.-én 24:00-órakor lejárt.
A közgyűlésünk /az ülés tartása nélküli döntéshozatal/ eredményes volt, a szavazattal rendelkező tagok a határozathozatali előterjesztések tekintetében meghozták döntéseiket és a határozatok érvényesek. A csatolt PDF dokumentumban olvashatjátok a részleteket.
Köszönjük azok aktív közreműködését, akik az egyesületünk érdekében meghozták felelős döntéseiket. Szavazataikkal segítették és elismerték munkánkat, és kifejezték véleményüket a klubunk stabilitásának, és további épülésének, fejlődésének érdekében.
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.
A klub Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, Hegedűs Péter elnök.

Frissítés:
A mellékelt "Felhívás ülés tartása nélküli döntéshozatalra." dokumentum az eredeti napirendek sorrendjében haladva ismerteti a határozati előterjesztéseket, a kapcsolódó határozati javaslatokat. Minden egyes előterjesztés után becsatolva a kapcsolódó anyagot, amely anyag ismerete a döntéshez szükséges. Itt található az Elnökségi beszámoló, a Felügyelő bizottság jelentése, a Mérleg és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági melléklete, a költségvetés terv, a versenynaptár tervezet és a tagdíj javaslat. Az utolsó előtti oldal írja le a szavazás jogszerű menetét a jelenlegi veszélyhelyzeti jogrendben, az utolsó oldal pedig a szavazólap.

Tisztelt Klubtagok!

Olvassátok figyelmesen a közgyűlési tájékoztatót.
A határozati előterjesztést, a napirendipontokhoz tartozó tájékoztató anyagot és a szavazólapot a hónap végéig megküldöm részetekre, a szavazási (visszaküldési) határidő megjelölésével.

Üdvözlettel: Hegedűs Péter

Kapcsolódó dokumentumok:

- Felhívás ülés tartása nélküli döntéshozatalra.
- TÁJÉKOZTATÓ A Bihari Lövészklub tagjai részére.

<<<Vissza az indexhez.

F
i
g
y
e
l
e
m
!